کادرو | تبلیغاتی یا زمینه سفید؟

Markdown Cheat Sheet

Headlines
# Headline 1
## Headline 2
### Headline 3

Styling
*italic*
**bold**
~~strike through~~

Links
http://url.com
[link text](http://www.url.com)

Quotes
> Quote text
***Johnny Author***

Images
![image alt text](image url)
***Image caption, description***

Horizontal rule
---

Inline Code
`var name = "John Doe";`

Code block with syntax highlighting
``` codelanguage
function foo() {
  return bar;
}
```

Bulleted list
- item 1
- item 2
- item 3

Numbered list
1. item 1
2. item 2
3. item 3

تبلیغاتی یا زمینه سفید؟

تفکیک رشته های عکاسی تبلیغاتی و صنعتی ( اصطلاحاً زمینه سفید )

توسط کادرو

هم کادرویی عزیز سلام
با توجه به بررسی های صورت گرفته توسط تیم مارکتینگ ( تحلیل و ارزیابی پروژه های پیشین و رفتارسنجی کاربرهای سایت ) از تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹ رشته های عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی یا اصلاحاً زمینه سفید به صورت مجزا معرفی و ثبت خواهند شد.
تمام نمونه کارهای آپلود شده تا تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ در داشبورد عکاس ها به صورت اتوماتیک تفکیک و در رشته های مربوط قرار داده شده است. جهت حصول اطمینان از تفکیک صحیح نمونه کارها می بایست در کمترین زمان ممکن توسط شما این موضوع بررسی مجدد گردد.

موارد شایان توجه در انتخاب عکس برای رشته صنعتی ( زمینه سفید )

💡 بکگراند ( پیش زمینه و پس زمینه ) عکس می بایست سفید، طوسی، مشکی و یا تک رنگ باشد
💡 هیچ گونه سایه، لکه و کثیفی در عکس نباشد
💡 محصول یا محصولات به درستی نورپردازی شده باشند
💡 نمونه کارها می بایست متنوع باشند ( تنوع در نوع محصول، متریال، اندازه و کاربری )
💡 در صورت دور بر کردن محصول می بایست این موضوع به درستی صورت گرفته باشد
💡 انعکاس محیط پیرامون در محصولات با سطوح براق و درخشنده موجود نباشد
💡 محصول یا محصولات به درستی نورپردازی شده باشند
💡 عکس می بایست بدون واترمارک یا لوگو و برند محصول باشد

📷 چند نمونه کار مورد قبول برای این رشته
Alt Text

موارد شایان توجه در انتخاب عکس برای رشته تبلیغاتی

💡 تمامی نمونه کارهای آپلودی می بایست بدون واترمارک بوده و از آپلود عکس های دارای افکت های رنگی، گرافیکی، تایپوگرافی، لوگو یا برند محصول و شیت بندی شده خودداری کنید.
💡 نمونه کارها می بایست متنوع باشند ( تنوع در نوع محصول، متریال، اندازه و کاربری )
💡 محصول یا محصولات به درستی نورپردازی شده باشند
💡 رعایت نکات زیبایی شناسی و نحوه ترکیب و چیدمان عناصر در کادر به درستی رعایت شده باشد

📷 چند نمونه کار مورد قبول برای این رشته
Alt Text

🔹" ورود به داشبورد و بررسی تفکیک یا آپلود نمونه کار "


درخواست آنلاین نمونه کار خودکار

راحت آنلاین عکسهای منتخب پروژه رو برای نمونه کار کسب اجازه کنید.

توسط کادرو

امکان حدف عکس از گالری پروژه

ویژگی جدید داشبورد

توسط کادرو